De inhoud van deze website is met de grootste mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie, producten en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Jansen Precision Technology aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Deze website wordt periodiek, technisch aangepast naar de laatste stand van de techniek en doorlopend op aanwezigheid van schadelijke software gecontroleerd. Er zijn passende technische maatregelen genomen om de verspreiding van schadelijke software via deze website te voorkomen. Schade ontstaan bij of door het gebruik van deze website kan op geen enkele wijze voor rekening van Jansen Precision Technology komen.

Jansen Precision Technology heeft het recht om de inhoud van deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van verwijzing toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Jansen Precision Technology gecontroleerd of goedgekeurd. Jansen Precision Technology aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

© Jansen Precision Technology. Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Jansen Precision Technology worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd. Alle binnen deze website opgenomen merknamen en beeldmerken zijn het eigendom van de betreffende auteursrechthebbenden.

Opmerkingen of aanvullingen? Neem dan contact met ons op.