Algemene Voorwaarden

Op al onze offertes, de door u bij ons geplaatste opdrachten en door u en ons samen gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van de Metaalunie van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd en opvraagbaar bij het Kantongerecht te Rotterdam. Daarnaast zullen wij u op eerste verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.